Prova Wacano

Välkommen att testa podd­utbildingar i abonnemang för omsorgen!

Wacanos poddkoncept för lärande i framkant

Vårt koncept är att enkelt ge hela personalen kontinuerlig kompetensutveckling via poddar som skickas till mobil och dator. Poddar är flexibelt genom att man lyssnar när och var arbetet tillåter. Varje podd är uppdelad i 2–3 delar där varje del är cirka 7–8 minuter lång. Utbildningsmetoden ger ett bra underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.

Kollegialt lärande ger kraft i organisationen

En stor fördel med konceptet är att hela personalen får utbildning inom samma område samtidigt vilket ger bra förutsättningar för ökad delaktighet, gemensam reflektion och där nya kunskaper omsätts i det egna arbetet.

Mycket enkel administration

Allt som behövs är en mobil eller dator. Vi skriver in de som ska vara med och skickar sedan en gång per månad ut sms eller mail med länk till podd och självtest. Er kontaktperson får en specifik länk och kan se vilka som lyssnat på podden.

Vad innehåller poddarna?

Kunskapen i poddarna förmedlas som ett pedagogiskt samtal med experter. Exempel på innehåll i poddarna är Dokumentation, Vård vid livets slutskede, Mat för äldre, Hörselnedsättning-stöd i vardagen, Att bli beroende av hjälp, m.fl. Har en verksamhet specifika behov kan man från Biblioteket lägga upp poddar inom ett visst tema alternativt skapa egna poddar.

Detta ingår:

  • Aktuella utbildningspoddar varje månad
  • Självtest
  • Utskick via Wacanos system
  • Introduktion till personalen
  • Statistik på vem som lyssnat
  • Varje månad handledning med tips och goda råd på hur man kan arbeta med poddarna i arbetslaget
  • Tillgängligt för hela personalen, även vikarier och timanställda
  • Support

Kostnad och erbjudande

Kostnaden för abonnemanget är 40 kronor per medarbetare och månad (10 månader per år). För att komma igång och prova så kan ni under några månader testa kostnadsfritt (ni binder er inte för något). Om det är intressant med skräddarsydda poddar med eget innehåll kan vi lämna offert.

Välkommen att kontakta oss för frågor och mer information,0708 35 85 02 eller 0708 87 82 97

info@wacano.se