Vikariekörkort

Utbildningspoddar för vikarieintroduktion

Introducera ny personal löpande i takt med att de anställs.

Modern och lättillgänglig pedagogik

Utbildningarna förmedlas genom poddar (ljudfiler) som är särskilt framtagna för målgruppen. Personer med stor kunskap intervjuas i ett pedagogiskt samtal av en journalist. Varje utbildning avslutas med ett självrättande test. Podd plus självtest tar cirka 30 minuter att göra. Metoden innebär obegränsade möjligheter att repetera och göra om testen.

Utbildningspaketet är lättillgängligt och nås via internetuppkopplad dator, mobil eller läsplatta.

Hur fungerar det?

 • Ny personal introduceras löpande i takt med att de anställs.
 • Fem utbildningar med grundläggande kunskap för vård och omsorgsarbetet.
 • Skickas ut via sms eller mail. Kan även läggas på egen plattform eller intranät.
 • Kvalitetssäkring med samma information till alla genom utbildningspoddar
 • Välkomnande för ny personal
 • Tryggt för cheferna att personalen introduceras direkt

Vikariekörkortets innehåll

 • Lagar och förordningar i vård och omsorg
 • Social dokumentation
 • Nationell värdegrund
 • Basala hygienrutiner
 • Samtal och bemötande

Tydlig uppföljning och dokumentation

Resultatet av utbildningsinsatsen följs enkelt upp genom statistik. Detta ger möjlighet till uppföljning för att säkerställa att varje vikarie har tagit del av grundläggande kunskaper och att dokumentera utbildningsinsatserna i kvalitetssäkringssystem. Tydligt, enkelt och bra både för ansvarig ledning och för den anställde.

Beställ

Maila info@wacano.se. Ange organisationens namn och kontaktuppgifter.

Leverans

Bestäm när deltagarna ska få tillgång till utbildningen.

Pris

95 kronor per deltagare. Moms tillkommer.

Mer information

Anita Nordlund, anita.nordlund@wacano.se, tel: 0708 35 85 02 
Caroline Waldenström, caroline.waldenstrom@wacano.se, tel: 0708 87 82 97