Yrkessvenska och omsorgskunskap – ett digitalt utbildningspaket

Att inte förstå eller att sakna kunskap är otryggt för vårdtagare, anhöriga, personal och chef. Vårt digitala utbildningspaket rustar din personal för att bättre förstå instruktioner, kommunicera, dokumentera och bli en aktiv medarbetare som också förstår vad som ska göras, hur och varför. Utbildningen kan göras via dator, läsplatta eller telefon oberoende av tid och rum.

Målet med utbildningarna är att deltagarna ska

  • öka sin yrkeskunskap
  • förstå betydelsen av den egna arbetsinsatsen
  • öka sitt yrkesspecifika ordförråd
  • öka förståelsen för olika typer av texter som används i arbetet
  • förbättra sitt uttal
  • motiveras till nyfikenhet och vilja att lära sig nytt
  • motiveras att fortsätta sin språkutveckling och att aktivt använda språket mer i arbetet

Innehåll

Fem utbildningspoddar

I fem utbildningspoddar får deltagarna kunskap och förståelse för vanligt förekommande arbetsuppgifter. Personer med stor kunskap intervjuas i ett samtal som följer en tydlig pedagogisk struktur. Varje podd följs av självtest och reflektionsfrågor för att ytterligare förstärka inlärningen. 

- Social dokumentation

Om vikten av att både ta del av dokumentation och att själv dokumentera.

- Kommunikation vid demenssjukdom

Hur man bemöter och kommunicerar med vårdtagare som drabbats av demens.

- Hjälpa vårdtagaren med personlig hygien

Hur man skapar trygghet hos vårdtagaren i en situation som lätt kan kännas utelämnande och otrygg.

- Måltider

Hur måltiden kan bli nyckeln till så väl bättre hälsa som ökad livskvalitet

- Lågaffektivt bemötande

Om att förebygga och hantera hotfulla situationer

Sex moduler med vårdsvenska

Kursen i yrkessvenska sker i samarbete med Swedish4u och innehåller sex moduler. Varje modul är uppbyggd på liknande sätt. Den studerande får träna på läsförståelse, hörförståelse, uttal, ordkunskap och vanliga svenska uttryck. Modulerna har olika teman som är kopplade till arbetet inom omsorgen.

- Introduktion

Om ett personalmöte och ett schema för en anställd. Ord och uttryck kopplade till arbetslivet.

- Basala hygienrutiner

De basala hygienrutinerna skrivna på lättare svenska med tillhörande ordkunskapsövningar.

- Att hjälpa en vårdtagare med personlig hygien

Ord och uttryck i en kontext där personalen hjälper en vårdtagare med personlig hygien. 

- Måltider

Om en måltid på ett äldreboende. Vardagliga ord och uttryck som hör till måltiden finns i ordkunskapsövningar och texter.

- Bemötande

Träna på ord och fraser i samband med en gemensam promenad. Eftersom vårdtagarna har olika behov och önskemål behöver bemötandet anpassas efter individen.

- Läkemedel

Ord och uttryck som kan kopplas till läkemedel och fysiska besvär. 

Tidsåtgång

Cirka åtta timmar som med fördel kan fördelas flexibelt över tid.

Tillgänglighet

Två månader per medarbetare med obegränsade möjligheter till repetition.

Hur går det till?

Anmäl deltagare så sköter vi resten så som utskick, genomförandestatistik med mera.

Pris

985 kr/medarbetare

Kontakta oss

info@wacano.se / 0708 87 82 97

Önskar du tips på hur man förbättrar medarbetarnas kunskaper i svenska språket och ger ökad omsorgskompetens?

Vi bjuder på ett kostnadsfritt webbinarium om hur man med genomtänkt pedagogik utvecklar medarbetarna både i yrkessvenska och i yrkesrollen. 

Wacano  och Swedish4u presenterar under ca 45 minuter nyttiga och användbara tips vad man ska tänka på och hur man flexibelt kan arbeta för att höja kompetensen.

Kan vara ett bra tema på en chefsträff.

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies. Läs mer